Anmäl ditt intresse

Ansökning till förskolan Villekulla görs via Stockholm stads.  http://www.stockholm.se/forskola

Kommande Visningar på förskolan  hittar ni på startsidan

Köregler Villekulla Föräldrarkooperativ
VIllekulla  tillämpar syskonförtur vilket innebär att yngre syskon till barn som redan går på förskolan, har företräde framför andra. I övrigt gäller turordning. Åldersgräns är ett år.

De familjer som erbjuds plats blir kontaktad av Villekullas rektor.  Medlemsskap i ett kooperativ handlar inte bara om en plats för barnet utan medför även åtaganden och engagemang utöver den gängse vårdnadshavar rollen. Därför vill vi på detta sätt tydliggöra och lyfta fram vilka förväntningar och krav föreningen har på medlemmarna samt vilka förväntningar de nya familjerna har på kooperativet.

Beskrivning av åtaganden och engagemang på föräldrakooperativet

Villekulla är en fristående förskoleverksamhet, tillika ekonomisk förening, där vårdnadshavarna har det ekonomiska ansvaret .

Alla vårdnadshavare har en skyldighet att någon gång under sin tid på kooperativet deltaga i styrelsearbetet. Detta i sig erbjuder inte bara ett periodvis utökat engagemang utan även ett större inflytande, tillika insyn/förståelse för styrelsens arbete.

Alla vårdnadshavare är ålagda att i turordning, enligt ett fast schema, komma och arbeta på förskolan, så kallad jour, då personalen är sjuka t ex. Vi använder oss även av timvikarier som går in och arbetar.

En till två gånger per termin har varje familj en städvecka på förskolan.