Christian, förälder

Hur kommer det sig att ni valde Villekulla?

Efter att ha besökt Villekulla kändes det inte längre som om vi var sugna på en vanlig förskola. Personalen var engagerad och den låga personalomsättningen tydde på att de också trivdes fullt ut. Visst, lokalerna är härliga men viktigast av allt är personalen och möjligheten att kunna vara med en eftermiddag om man känner för det.

Vad skulle du säga är fördelarna med att ha sina barn på ett kooperativ?

Det innebär en helt annan insyn och möjlighet att påverka, att det sedan även innebär en del eget engagemang i form av till exempel städning känns som en bisak i sammanhanget.

Något man bör fundera på innan man som förälder väljer ett kooperativ?

Jag tycker absolut inte att man ska söka sig till ett kooperativ för att det kan vara långa köer hos traditionella förskolor, viljan måste komma från föräldrarna själva.

Det allra bästa med Villekulla?

Personalen! Svårt att beskriva i ord men det känns stabilt utan att vara tillrättalagt.

Ditt bästa minne från Villekulla?

Svårt att plocka fram en enda specifik händelse, men det senaste Luciatåget som inkluderade både sång och ett litet skådespel är utan tvekan med på topp tre.

Beskriv ditt barns favoritaktivitet på Villekulla!

Disco! Vår som älskar att dansa både hemma och på Villekulla.

En fördel med att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ är att man som förälder är med och påverkar  saker på förskolan. Har du något exempel på något som förändrats under din tid på Villekulla?

Vi plockade nyligen bort lite leksaker som vi kommit fram till skulle kunna stoppas i halsen och då känns det verkligen enkelt, vi pratade ihop oss ett par stycken och beslutade rätt och slätt att slänga dem.