Ulrika, rektor

Ulrika är Villekullas rektor Hon har arbetat här sedan Villekulla föräldrakooperativ startades av en grupp föräldrar  i september 1990. Så här beskriver hon Villekulla.

– På vår förskola ska både barn och föräldrar känner sig trygga och sedda. Jag tycker det är viktigt att alla känner sig delaktiga och att det är vår förskola tillsammans.

Utbildningen på Villekulla skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Vi utformar miljön så barnen kan leka i små grupper och på det sättet få en lugn utvecklande lekmiljö där demokratiska värden.

Vi lägger stort fokus på rörelse – vi gympar både på förskolan och på Friskis & Svettis.

Vi  dokumenterar barnens utbildning för att synliggöra barnens lärande för föräldrar, återkoppla med barnen samt utveckla Villekullas utbildning.

Villekulla arbetar efter läroplanen för förskola Lpfö 18 samt Villekullas värdegrund.

Maten vi äter kommer från catering. Det är god, varierad lagad mat till lunch.  Mellanmålet varierar vi med smörgås med olika pålägg och  yougurt med flingor. På fredagar äter vi korv med bröd eller varma mackor och har fredagsmys.

Villekulla huserar i en stor och ljus sekelskifteslägenhet med många möjligheter till lek i olika lekvrår och rum. Innemiljön  förändras uifrån barnens önskemål och behov.

Utemiljön ger många möjligheter till att cykla, bolllekar och sandlåda. Vi har en typisk charmig Söderbakgård med både asfalt och grönt, med sandlåda och lekredskap.

Hur skiljer sig ett kooperativ från en kommunal förskola?

Det är föräldrarna som driver Villekulla och har huvudansvaret för förskolan. Vi drivs som ett litet företag ekonomisk förening vilket innebär att det är korta beslutsvägar. Men pedagogiken och allt som rör barnen ansvarar vi pedagoger för.

Vilka fördelar finns det med en kooperativ verksamhet?

Fördelarna är att vi driver förskolan tillsammans. Och att både föräldrar och pedagoger vill att alla ska trivas och att vi ska ha en hög pedagogisk kvalitet. Korta beslutsvägar och stor lyhördhet. En liten enhet  gör att man lär känna varandra både föräldrar och barn.

Villekulla har en blandad barngrupp (1-6 år) – vad skulle du säga är fördelarna med det?

Fördelarna med en blandad barngrupp är att barnen hjälper varandra och lär sig av varandra. Barngruppen får då inte vara för stor eftersom man i en blandad barngrupp arbetar i åldersindelade smågrupper, anpassade efter åldrar och olika typer av aktivitet.

Du har berättat att många fd villekullabarn kommer och hälsar på långt efter att de slutat. Vad brukar de minnas från sina år på Villekulla?

Ofta kommer fd Villekullabarn och hälsar på eller praoar hos oss. Jag känner mig mycket glad och stärkt när de berättar om sin tid på Villekulla som trygg och kul. De säger ofta att de upplevde allt så stort men nu är det så litet. Ofta pratar de om att After Dagis var så roligt (en aktivitet för föräldrar och barn som vi har några gånger varje termin) och så berättar de om olika bus till exempel om hur de i smyg gick in på fröknarnas kontor…

Vad tycker du är det allra bästa med Villekulla?

Möjligheten att följa barn och familjer under en lång tid. Och föräldrarbetet! Att man lär känna föräldrarna på ett speciellt sätt. Barnen känner sig trygga när föräldrarna känner förtroende för oss. Vårt fantastiska arbetslag är också något som gör det så roligt att jobba på Villekulla.

Hur ser en vanlig dag på Villekulla ut?

7.30 Villekulla öppnar
8.00  Vi går ut på gården och tar emot barn.
9.00 Går till parken eller har planerad aktivitet.
10.00 Vi äter frukt/majsbröd i parken
11.15 Lunch
11.45 Sov vila för de mindre barnen och sagovila för äldre barnen.
12.45 Efter att de äldre barnen lyssnat klart på sago vilan är det lugna aktiviteter som tema-skapande eller andra aktiviteter innan de mindre barnen vaknar.
14.40 Mellanmål
15.30-17.00 Utomhuslek eller inomhuslek