Om oss

Villekulla är ett föräldrakooperativ som ligger på Blekingegatan 40 på Södermalm, Stockholm. Vi har rymliga lokaler i vackert sekelskifteshus med flera rum där barnen kan leka i små grupper.  Barngruppen består just nu av 20 barn i åldrarna 1-6 år och vi har fyra pedagoger på Villekulla, två förskollärare och två barnskötare.

Hos oss har man som förälder ansvar och möjligheten att påverka för personalen, lokalerna och ekonomin. Föräldrarollen är viktig för oss på Villekulla då vi jobbar med jour och gemensam städning. Några gånger per år har vi även After Föris då familjerna är välkomna att äta, dricka och umgås. Vi är stolta över att ha 100 % nöjda föräldrar enligt Stockholm stads senaste enkätundersökning!

Lunchmaten har vi catering som till viss del ekologisk. Vi får flera sorters grönsaker varje dag. Mellanmålet består av smörgås och mjölk med varierat pålägg eller  yogurt musli. På fredagar har vi fredagsmys. Då äter vi korv med bröd eller varma mackor.

Visningar på Villekulla

Varje termin har vi visningar för intresserade familjer. Då berättar vi mer om verksamheten och visar runt i våra lokaler. Ring och boka på tel: 08-643 41 45 eller skicka ett e-mail till: forskolan_villekulla@hotmail.com. Kommande visningar hålls följande datum: 

Onsdag 27/3 klockan 9.00

Onsdag 15/5 klockan 9.00

 Glöm inte att osa. Varmt välkomna!

 

Mål och vision

På Villekulla skall alla barn känna sig trygga. Miljön skall vara utvecklande och trivsam där grundläggande demokratiska värden råder och alla likas värde främjas. Alla barn skall bli sedda och bekräftade under sin förskole dag.

Vi ger barnen utmaningar och uppmuntrar barnens nyfikenhet genom ett utforskande arbetssätt .

Miljön på Villekulla inbjuder till lek med material och miljöer som stimulerar barnens fantasi och lust till lek och  lärande.

 

Vår målsättning..

  • att lek, lärande och omsorg skall bilda en helhet.
  • att stärka barnens självkänsla genom att alla blir sedda, bekräftade och uppmärksammande under sin förskoledag.
  • att ge barnen möjlighet att känna att de kan påverka och ha inflytande på sin förskola.
  • att ge alla barn samma utvecklingsmöjligheter oavsett kön.
  • att genom lek och aktiviteter utveckla och uppmuntra barnens eget tänkande och förmåga att till att komma fram till egna problemlösningar.

Våra styrdokument är läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010, Stockholm stads förskoleplan samt likabehandlingsplan. Dessa ligger till grund i vår verksamhet. Verksamheten kvalitetsäkras genom kontinuerliga uppföljningar.