Om oss

Villekulla är ett föräldrakooperativ som ligger på Blekingegatan 40 på Södermalm, Stockholm. Vi har rymliga lokaler i vackert sekelskifteshus med flera rum där barnen kan leka i små grupper.  Barngruppen består just nu av 20 barn i åldrarna 1-6 år och vi har fyra pedagoger på Villekulla, två förskollärare och två barnskötare.

Hos oss har man som förälder ansvar och möjligheten att påverka för personalen, lokalerna och ekonomin. Föräldrarollen är viktig för oss på Villekulla då vi jobbar med jour och gemensam städning. Några gånger per år har vi även After Föris då familjerna är välkomna att äta, dricka och umgås. Vi är stolta över att ha 100 % nöjda föräldrar enligt Stockholm stads senaste enkätundersökning!

Lunchmaten har vi catering som till viss del ekologisk. Vi får flera sorters grönsaker varje dag. Mellanmålet består av smörgås och mjölk med varierat pålägg eller  yogurt musli. På fredagar har vi fredagsmys. Då äter vi korv med bröd eller varma mackor.

Visningar på Villekulla

Varje termin har vi visningar för intresserade familjer. Då berättar vi mer om verksamheten och visar runt i våra lokaler. Ring och boka på tel: 08-643 41 45 eller skicka ett e-mail till: forskolan_villekulla@hotmail.com.
Kommande visningar hålls följande datum: 

Onsdag 11/12 klockan 9.00

Onsdag 29/1-2020 klockan 9.00

Onsdag 18/3-2020 klockan 9.00

Onsdag 22/4-2020 klockan 9.00

 Glöm inte att osa. Varmt välkomna!

Öppettider

Enligt Riktlinjerna ska förskoleverksamhet kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden 6.30 – 18.30 och både hel- och deltidsplatser ska tillhandahållas.

Villekullas öppetider är idag månd – fred 7.30 – 17.00. Dessa tider utgår ifrån det faktiska behov som gäller i dagsläget. Vår strävan är att kunna ha en hög pedagogtäthet och därtill hög kvalité på den utbildning som vi bedriver. Därför ligger det i allas intresse att så långt möjligt komprimera vårt öppethållande så pedagognärvaron är som högst då flest barn är på förskolan.

Om det uppstår ett permanent behov av utökad barnomsorgstid ska detta omedelbart tas upp med förskolechefen. Behov av tillfälligt utökad barnomsorgstid (te x någon enstaka dag) ska meddelas så snart som möjligt till förskolechefen.

Då Villekulla stänger för sommaruppehåll – fyra veckor, så ska ev. behov av barnomsorg under den aktuella perioden meddelas senast den sista februari. Vi tittar då på bästa lösnignen för de familjer som  är beroende av barnomsorg under stängningsperiod.

Mål och vision

På Villekulla skall alla barn känna sig trygga. Miljön skall vara utvecklande och trivsam där grundläggande demokratiska värden råder och alla likas värde främjas. Alla barn skall bli sedda och bekräftade under sin förskole dag.

Vi ger barnen utmaningar och uppmuntrar barnens nyfikenhet genom ett utforskande arbetssätt .

Miljön på Villekulla inbjuder till lek med material och miljöer som stimulerar barnens fantasi och lust till lek och  lärande.

Vår målsättning..

  • att lek, lärande och omsorg skall bilda en helhet.
  • att stärka barnens självkänsla genom att alla blir sedda, bekräftade och uppmärksammande under sin förskoledag.
  • att ge barnen möjlighet att känna att de kan påverka och ha inflytande på sin förskola.
  • att ge alla barn samma utvecklingsmöjligheter oavsett kön.
  • att genom lek och aktiviteter utveckla och uppmuntra barnens eget tänkande och förmåga att till att komma fram till egna problemlösningar.

 

Klagomålshantering

Läs mer här: Klagomålshantering

Våra styrdokument är läroplanen för förskolan Lpfö 18, skollagen samt likabehandlingsplan. Dessa ligger till grund i vår utbildning.

Villekullas utbildning kvalitet säkras  genom kontinuerliga uppföljningar samt analys av rektor för att utveckla utbildningen.