Om oss

Villekulla är ett föräldrakooperativ som ligger på Blekingegatan 40 på Södermalm, Stockholm. I rymliga lokaler i ett sekelskifteshus har vi bland annat målarateljé, lekrum och byggrum. Barngruppen består just nu av 20 barn i åldrarna 1,5-6 år och vi har fyra pedagoger på Villekulla, två förskollärare och två barnskötare. Viss del av maten vi äter är ekologisk.

Hos oss har man som förälder ansvar och möjligheten att påverka för personalen, lokalerna och ekonomin. Föräldrarollen är viktig för oss på Villekulla då vi jobbar med jour och gemensam städning. Några gånger per år har vi även After dagis då både äldre och nuvarande familjer är välkomna att äta, dricka och umgås. Vi är stolta över att ha 100 % nöjda föräldrar enligt Stockholm stads senaste enkätundersökning!

Visningar på Villekulla

Varje termin har vi visningar för intresserade familjer. Då berättar vi mer om verksamheten och visar runt i våra lokaler. Ring och boka på tel: 08-643 41 45 eller skicka ett e-mail till: forskolan_villekulla@hotmail.com. Kommande visningar hålls följande datum: 

Onsdag 12/9 klockan 9.00

Onsdag 31/10 klockan 9.00

Onsdag 12/12 klockan 9.00.

 Glöm inte att osa. Varmt välkomna!

Vår målsättning är

  • att genom lek och aktiviteter utveckla och uppmuntra barnen till eget tänkande och förmåga till att komma fram till egna problemlösningar.
  • att vår verksamhet ska främja leken, kreativiteten samt det lustfyllda lärandet.
  • att ge barnen lagom stora utmaningar som utvecklar dem språkligt, motoriskt och socialt.
  • att stärka barnens självkänsla genom att alla blir sedda, bekräftade och uppmärksammande under sin förskoledag.
  • att ge barnen möjlighet att känna att de kan påverka och ha inflytande på sin förskola.
  • att ge alla barn samma utvecklingsmöjligheter oavsett kön.

Våra styrdokument är läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010, Stockholm stads förskoleplan samt likabehandlingsplan. Dessa ligger till grund i vår verksamhet. Verksamheten kvalitetsäkras genom kontinuerliga uppföljningar.